آموزش دفاع شخصی - تکوید


آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی کاربردی-مبارزه دفاع شخصی-( تکنیک ضربه محکم به فک )

آموزشی
آموزش دفاع شخصی کاربردی-مبارزه دفاع شخصی-( تکنیک ضربه محکم به فک )

آموزش دفاع شخصی در دعوای خیابانی-دفاع شخصی واقعی-(ضربه با پا به شخص متجاوز)

آموزشی
آموزش دفاع شخصی در دعوای خیابانی-دفاع شخصی واقعی-(ضربه با پا به شخص متجاوز)

آموزش دفاع شخصی در دعوای خیابانی-دفاع شخصی واقعی-(چند نقطه اساسی سر برای حمله)

آموزشی
آموزش دفاع شخصی در دعوای خیابانی-دفاع شخصی واقعی-(چند نقطه اساسی سر برای حمله)

آموزش دفاع شخصی در دعوای خیابانی-دفاع شخصی واقعی-(تکنیک لگد کشنده به زانو)

آموزشی
آموزش دفاع شخصی در دعوای خیابانی-دفاع شخصی واقعی-(تکنیک لگد کشنده به زانو)

آموزش دفاع شخصی کاربردی-مبارزه دفاع شخصی-( ضربه به صورت با مشت )

آموزشی
آموزش دفاع شخصی کاربردی-مبارزه دفاع شخصی-( ضربه به صورت با مشت )

آموزش دفاع شخصی کاربردی-مبارزه دفاع شخصی-( ضربه به کتف فرد متجاوز )

آموزشی
آموزش دفاع شخصی کاربردی-مبارزه دفاع شخصی-( ضربه به کتف فرد متجاوز )

آموزش دفاع شخصی اموزشی استاد یدی

ورزشی
آموزش دفاع شخصی اموزشی استاد یدی

آموزش دفاع شخصی کاربردی - (نحوه دفاع کردن زمانی که رو زمین افتاده اید)

آموزشی
آموزش دفاع شخصی کاربردی - (نحوه دفاع کردن زمانی که رو زمین افتاده اید)

آموزش دفاع شخصی کاربردی - مبارزه دفاع شخصی - (تکنیک ضربه به سر )

آموزشی
آموزش دفاع شخصی کاربردی - مبارزه دفاع شخصی - (تکنیک ضربه به سر )

آموزش دفاع شخصی کاربردی - مبارزه دفاع شخصی - (دفاع شخصی با استفاده از نقاط فشار)

آموزشی
آموزش دفاع شخصی کاربردی - مبارزه دفاع شخصی - (دفاع شخصی با استفاده از نقاط فشار)

آموزش دفاع شخصی کاربردی - مبارزه دفاع شخصی - (دفاع شخصی برای خانم ها)

آموزشی
آموزش دفاع شخصی کاربردی - مبارزه دفاع شخصی - (دفاع شخصی برای خانم ها)

آموزش دفاع شخصی در دعوای خیابانی-دفاع شخصی واقعی-( ضربه سریع به صورت )

آموزشی
آموزش دفاع شخصی در دعوای خیابانی-دفاع شخصی واقعی-( ضربه سریع به صورت )

آموزش دفاع شخصی در دعوای خیابانی-دفاع شخصی واقعی-( تکنیک انسداد گیوتین )

آموزشی
آموزش دفاع شخصی در دعوای خیابانی-دفاع شخصی واقعی-( تکنیک انسداد گیوتین )

آموزش دفاع شخصی در دعوای خیابانی-دفاع شخصی واقعی-( تکنیک گرفتن سریع مچ دست )

آموزشی
آموزش دفاع شخصی در دعوای خیابانی-دفاع شخصی واقعی-( تکنیک گرفتن سریع مچ دست )

دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-( تکنیک ضربه به زانو ها )

آموزشی
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-( تکنیک ضربه به زانو ها )

آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-( نقاط حساس در زانو و پاها )

آموزشی
آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-( نقاط حساس در زانو و پاها )

دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-(ساده ترین و مؤثرترین حرکات)

آموزشی
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-(ساده ترین و مؤثرترین حرکات)

دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-( ضربه به صورت با مشت )

آموزشی
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-( ضربه به صورت با مشت )

دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-( ضربه به کتف فرد متجاوز )

آموزشی
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-( ضربه به کتف فرد متجاوز )

دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی با چاقو-(تکنیک لگد کشنده به زانو)

آموزشی
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی با چاقو-(تکنیک لگد کشنده به زانو)

دفاع شخصی وینگ چون | آموزش دفاع شخصی | مرتضی شمس

ورزشی
ویدیو مربوط به سال ۹۸ و تمرین قبل از اجرای سال ۹۸ میباشد. آموزش دفاع شخصی کاربردی وینگ چون کنگفو ۰۹۳۵۵۰۰۸۳۵۱ @modern_self_defence

دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-(دفاع شخصی برای خانم ها)

آموزشی
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-(دفاع شخصی برای خانم ها)

دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-( ضربه به کمر و آرنج )

آموزشی
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-( ضربه به کمر و آرنج )

دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-( تکنیک انسداد گیوتین )

آموزشی
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-( تکنیک انسداد گیوتین )

دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی با چاقو-(رهایی از خفگی در دفاع شخصی)

آموزشی
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی با چاقو-(رهایی از خفگی در دفاع شخصی)

دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-(دفاع شخصی با استفاده از نقاط فشار)

آموزشی
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-(دفاع شخصی با استفاده از نقاط فشار)

دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-(تکنیک ضربه به سر )

آموزشی
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-(تکنیک ضربه به سر )

آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-(چند نقطه اساسی سر برای حمله)

آموزشی
آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-(چند نقطه اساسی سر برای حمله)

دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی با چاقو-( گرفتن مچ دست مهاجم )

آموزشی
دفاع شخصی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی با چاقو-( گرفتن مچ دست مهاجم )

آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-( تکنیک گرفتن سریع مچ دست )

آموزشی
آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-( تکنیک گرفتن سریع مچ دست )

آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-( نحوه ضربه به کشاله ران )

آموزشی
آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-( نحوه ضربه به کشاله ران )

آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-( نقاط ضعف شخص مهاجم )

آموزشی
آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-دفاع شخصی خیابانی-( نقاط ضعف شخص مهاجم )

آموزش دفاع شخصی-حرکات دفاع شخصی- (نحوه دفاع کردن زمانی که رو زمین افتاده اید)

آموزشی
آموزش دفاع شخصی-حرکات دفاع شخصی- (نحوه دفاع کردن زمانی که رو زمین افتاده اید)

آموزش دفاع شخصی-حرکات دفاع شخصی-کلاس دفاع شخصی-( ضربه سریع به صورت )

آموزشی
آموزش دفاع شخصی-حرکات دفاع شخصی-کلاس دفاع شخصی-( ضربه سریع به صورت )

آموزش دفاع شخصی-حرکات دفاع شخصی-کلاس دفاع شخصی-(ضربه با پا به شخص متجاوز)

آموزشی
آموزش دفاع شخصی-حرکات دفاع شخصی-کلاس دفاع شخصی-(ضربه با پا به شخص متجاوز)

آموزش دفاع شخصی-آموزش اصول دفاع شخصی -دفاع در برابر هل دادن حریف

آموزشی
آموزش دفاع شخصی-آموزش اصول دفاع شخصی -دفاع در برابر هل دادن حریف

آموزش دفاع شخصی-آموزش تخصصی دفاع شخصی -دفاع در برابر حریف

آموزشی
آموزش دفاع شخصی-آموزش تخصصی دفاع شخصی -دفاع در برابر حریف

آموزش دفاع شخصی-آسان ترین آموزش دفاع شخصی-چگونگی بلند شدن در برابر ضربه

آموزشی
آموزش دفاع شخصی-آسان ترین آموزش دفاع شخصی-چگونگی بلند شدن در برابر ضربه

آموزش دفاع شخصی-آموزش آنلاین دفاع شخصی -تمارین سوزاندن چربی برای اندام زیبا

آموزشی
آموزش دفاع شخصی-آموزش آنلاین دفاع شخصی -تمارین سوزاندن چربی برای اندام زیبا

آموزش دفاع شخصی از مبتدی تا حرفه ای-دفاع در برابر حمله چاقو به گردن

آموزشی
آموزش دفاع شخصی از مبتدی تا حرفه ای-دفاع در برابر حمله چاقو به گردن

آموزش دفاع شخصی-حرکات دفاع شخصی حرفه ای-دفاع شخصی-شرایط پایه پا

آموزشی
آموزش دفاع شخصی-حرکات دفاع شخصی حرفه ای-دفاع شخصی-شرایط پایه پا

آموزش دفاع شخصی _ موسسه و آکادمی تشریفات سیف نصر

آموزشی
آموزش دفاع شخصی _ موسسه و آکادمی تشریفات سیف نصر

آموزش دفاع شخصی کاربردی برای آقایان و بانوان

ورزشی
آموزش دفاع شخصی کاربردی برای آقایان و بانوان

آموزش دفاع شخصی در مقابل خفت گیری در عابربانک

ورزشی
آموزش دفاع شخصی در مقابل خفت گیری در عابربانک

آموزش دفاع شخصی در جزیره کیش

آموزشی
آموزش دفاع شخصی در جزیره کیش

آموزش دفاع شخصی توسط استاد هادی سرخوش

ورزشی
آموزش دفاع شخصی توسط استاد هادی سرخوش

آموزش دفاع شخصی مخصوص بانوان (720p)

ورزشی
آموزش دفاع شخصی مخصوص بانوان (720p) نقاط ضعیف بدن عصب سیاتیک کشاله ران عضله جلو بازو شبکه بازویی چشم ها غدد فنلاو ی بنا گوشی . ویدیو های دیگر ما را نگاه کنید...

آموزش دفاع شخصی-حرکات دفاع شخصی حرفه ای-دفاع شخصی-اجتناب از گرفتن زانو

آموزشی
آموزش دفاع شخصی-حرکات دفاع شخصی حرفه ای-دفاع شخصی-اجتناب از گرفتن زانو

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X کلیپ جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)