ریاضی دهم - تکوید


ریاضی دهم

حل فعالیت صفحه 50 ریاضی دهم

آموزشی
حل فعالیت صفحه 50 ریاضی دهم

حل تمرین 1 صفحه 51 ریاضی دهم تجربی

آموزشی
حل تمرین 1 صفحه 51 ریاضی دهم تجربی

ریاضی دهم فصل اول ویدئو شماره 4

آموزشی
کار با شیب خط و تانژانت... در این ویدئو با شیب خط و تانژانتو درست کردن معادله خط کار می کنیم.یک ویدئو کوتاه ولی مفید همراه با چند تا مثال توپ!!!

فصل دوم ریاضی دهم_مثلثات

آموزشی
فصل دوم ریاضی دهم_مثلثات

پاسخ تشریحی سوال1 آزمون 4 مهندس قاسمی ریاضی دهم و یازدهم

آموزشی
پاسخ تشریحی سوال1 آزمون 4 مهندس قاسمی ریاضی دهم و یازدهم

ریاضی دهم ریاضی و تجربی فصل ۱ درس ۳ قسمت ۵

آموزشی
میثم حصارکی میثم ریاضی تدریس جالب و قابل فهم ریاضی شاید ریاضی درست یاد نمیگیریم که نتیجه نمیگیریم ما بهترینیم

اموزش ریاضی دهم بدون فرمول و حل تضمینی کنکور ۱۴۰۱

آموزشی
آموزش ریاضی تست زنی ریاضی ریاضی دوازدهم ریاضی یازدهم ریاضی دهم تست زنی سریع ریاضی آموزش هندسه ریاضی آموزش مشتق ریاضی آموزش مثلثات ریاضی آموزش آمار و احتما...

ریاضی دهم ریاضی و تجربی فصل ۱ درس ۱ قسمت ۱

آموزشی
تدریس جالب و قابل فهم ریاضی شاید ریاضی درست یاد نمیگیریم که نتیجه نمیگیریم ما بهترینیم

ریاضی دهم - فصل دوم - قسمت هفتم

آموزشی
ریاضی دهم - فصل دوم - قسمت هفتم

ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل دوم درس سوم بخش 7 (روابط بین نسبت های مثلثاتی)

آموزشی
ریاضی دهم تجربی و ریاضی فصل دوم درس سوم بخش 7 (روابط بین نسبت های مثلثاتی)

تجزیه-ریاضی دهم-استاد مرتضی مهرپویان

آموزشی
تجزیه-ریاضی دهم-استاد مرتضی مهرپویان

گویا کردن-ریاضی دهم-استاد مرتضی مهرپویان

آموزشی
گویا کردن-ریاضی دهم-استاد مرتضی مهرپویان

ساده کردن عبارتهای گویا-ریاضی دهم-استاد مرتضی مهرپویان

آموزشی
ساده کردن عبارتهای گویا-ریاضی دهم-استاد مرتضی مهرپویان

توان_ریاضی دهم_استاد مرتضی مهرپویان

آموزشی
توان_ریاضی دهم_استاد مرتضی مهرپویان

استاد کمالو ریاضی دهم ادامه تمرین هایی از درصد

آموزشی
هنرستان هوشمند غیر دولتی پسرانه ایران تکنیک سال تحصیلی 1400 - 1401 t.me/irantechnic110

ریاضی دهم -فصل دوم-ویدئوی سوم

آموزشی
در این ویدئو شما دایره مثلثاتی را می آموزید هر چند در اول ویدئو گفتم می خواهم شیب خط را نیز آموزش بدهم .بعه هرحال آموزش هستک و دایره مثلثاتی یکی از مهمترین ق...

الگو و دنباله - ریاضی دهم- استاد مرتضی مهرپویان

آموزشی
الگو و دنباله - ریاضی دهم- استاد مرتضی مهرپویان

آزمون 5 : تجزیه عبارات جبری و اتحاد ها در حل معادلات درجه 2 - ریاضی دهم انسانی

آموزشی
آزمون 5 : تجزیه عبارات جبری و اتحاد ها در حل معادلات درجه 2 - ریاضی دهم انسانی

ریاضی دهم - فصل دوم - قسمت سوم

آموزشی
ریاضی دهم - فصل دوم - قسمت سوم

تدریس ریاضی دهم،جلسه 1

آموزشی
تدریس ریاضی دهم،جلسه 1

آموزش ریاضی دهم دایره مثلثاتی( تجربی و ریاضی و فیزیک)

آموزشی
خانم فروغی ۰۹۰۱۲۹۷۷۳۷۰ برای دیدن نمونه کارهای رایگان در واتساپ پیام دهید بسیار شیرین و ساده درس می دهم

آموزش ریاضی دهم(دنباله هندسی- مجموع دنباله هندسی)

آموزشی
مدرس نداکریمی-کارشناس آموزش ریاضی- کارشناس ارشد ریاضی کاربردی-دبیر رسمی آموزش و پرورش

فصل 3 (توان های گویا و عبارت های جبری )ریاضی دهم صفحه51-50 تمرین3

آموزشی
فصل 3 (توان های گویا و عبارت های جبری )ریاضی دهم صفحه51-50 تمرین3

ریاضی دهم تجربی و ریاضی درس اول بخش 10 (نکته زیرمجموعه متناهی و نامتناهی)

آموزشی
ریاضی دهم تجربی و ریاضی درس اول بخش 10 (نکته زیرمجموعه متناهی و نامتناهی)

حل تمرین 7 صفحه 41 ریاضی دهم تجربی

آموزشی
حل تمرین 7 صفحه 41 ریاضی دهم تجربی

آموزش ریاضی دهم.دامنه و برد تابع در نمودار مختصاتی.تدریس کامل ریاضی دهم

آموزشی
آموزش ریاضی دهم.دامنه و برد تابع در نمودار مختصاتی.تدریس کامل ریاضی دهم

حل تمرین 2 صفحه 41 ریاضی دهم تجربی

آموزشی
حل تمرین 2 صفحه 41 ریاضی دهم تجربی

حل فعالیت صفحه 40 ریاضی دهم

آموزشی
حل فعالیت صفحه 40 ریاضی دهم

حل تمرین 1 صفحه 40 ریاضی دهم تجربی

آموزشی
حل تمرین 1 صفحه 40 ریاضی دهم تجربی

حل کار در کلاس صفحه 40 ریاضی دهم

آموزشی
حل کار در کلاس صفحه 40 ریاضی دهم

حل فعالیت صفحه 39 ریاضی دهم تجربی

آموزشی
حل فعالیت صفحه 39 ریاضی دهم تجربی

اموزش ریاضی دهم فصل اول درس اول صفحه 4

آموزشی
سلامامروز اومدیم با اموزش ریاضی دهم فصل اول درس اول صفحه 4حتما کانل مارو دنبال کنید

حل کار در کلاس صفحه 37 ریاضی دهم

آموزشی
حل کار در کلاس صفحه 37 ریاضی دهم

حل مثال صفحه 37 ریاضی دهم تجربی

آموزشی
حل مثال صفحه 37 ریاضی دهم تجربی

تمرین 2 صفحه 35 ریاضی دهم

آموزشی
در این تمرین مساحت 6 ضلعی منتظم رو بدست میاریم. چون میدونیم که 6 ضلعی منتظم از 6تا مثلث متساویا لاضلاع ساخته شده ابتدا میایم مساحت مثلث متساوی الاضلاع رو بد...

تمرین 3 صفحه 35 ریاضی دهم

آموزشی
تمرین 3 صفحه 35 ریاضی دهم

تمرین صفحه ۱۲ ریاضی دهم تجربی (سوالات ۴ و ۵)

آموزشی
در این ویدیو سوالات ۴ و ۵ ریاضی دهم (رشته ریاضی و تجربی) را حل کرده‌ایم. این تمرینات خیلی مهم هستن و مروری برای درس دوم یعنی مجموعه مرجع و متمم محسوب میشن.

حل کار در کلاس صفحه ۳۴ ریاضی دهم

آموزشی
در این کار در کلاس درباره کاربرد مثلثات در مسائل مهندسی صحبت می‌کنیم. یکی از کاربردهایش سوال اول هست که باید با استفاده از طول نخ وصل شده به بالون، ارتف...

حل کار در کلاس صفحه ۳۲ ریاضی دهم

آموزشی
حل کار در کلاس صفحه ۳۲ ریاضی دهم

آموزش ضرایب معادله ریاضی دهم

آموزشی
خانم فروغی ۰۹۰۱۲۹۷۷۳۷۰ بسیااار راحت آموزش می دهم ریاضی را برایتان شیرین کرده ام

ریاضی دهم -فصل دوم قسمت اول

آموزشی
ریاضی دهم -فصل دوم قسمت اول

آموزش ریاضی دهم متمم مجموعه

آموزشی
خانم فروغی ۰۹۰۱۲۹۷۷۳۷۰ برای دیدن نمونه کارهای رایگان در واتساپ پیام دهید بسیااار راحت درس می دهم

آموزش ریاضی دهم انسانی(معادلات گویا- درس۳- قسمت۲)

آموزشی
مدرس نداکریمی- کارشناس آموزش ریاضی- کارشناس ارشد ریاضی کاربردی- دبیر رسمی آموزش و پرورش

تدریس ریاضی دهم پودمان 1 قسمت 18

آموزشی
واحدهای اندازه گیری انگلیسی طول(اینچ) کاردرکلاس۴ ریاضی دهم فنی #پودمان۱

آموزش دنباله حسابی برای رشته های ریاضی دهم تجربی و ریاضی فیزیک

آموزشی
خانم فروغی ۰۹۰۱۲۹۷۷۳۷۰ برای دیدن بقیه فیلم ها در وات ساپ پیام دهید انوزش تمامی پایه ها

فصل 2 مثلثات ریاضی دهم رشته های تجربی و ریاضی فیزیک صفحه37-38

آموزشی
فصل 2 مثلثات ریاضی دهم رشته های تجربی و ریاضی فیزیک صفحه37-38

فصل 2 مثلثات ریاضی دهم رشته های تجربی و ریاضی فیزیک صفحه 40

آموزشی
فصل 2 مثلثات ریاضی دهم رشته های تجربی و ریاضی فیزیک صفحه 40

فصل 2 مثلثات ریاضی دهم رشته های تجربی و ریاضی فیزیک صفحه 36-37

آموزشی
فصل 2 مثلثات ریاضی دهم رشته های تجربی و ریاضی فیزیک صفحه 36-37

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X کلیپ جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)