ریاضی یازدهم - تکوید


ریاضی یازدهم

آموزش فصل سوم ریاضی یازدهم تجربی درس دوم _ تابع وارون و یک به یک_(نسخه ابتدایی)

آموزشی
آموزش فصل سوم ریاضی یازدهم تجربی درس دوم _ تابع وارون و یک به یک_(نسخه ابتدایی)

تدریس ریاضی یازدهم تجربی فصل اول جلسه ۲۹

آموزشی
ویدیوهای تدریس خط به خط کتاب درسی مهندس خارکن با هدف تدریسی کامل و بدون نیاز به هیچ کلاس خصوصی یا کتاب اضافه به حل تمام تمرین ها و مثال ها و نمونه سوالات امت...

اموزش ریاضی یازدهم بدون فرمول و حل تضمینی کنکور ۱۴۰۱

آموزشی
آموزش ریاضی تست زنی ریاضی ریاضی دوازدهم ریاضی یازدهم ریاضی دهم تست زنی سریع ریاضی آموزش هندسه ریاضی آموزش مشتق ریاضی آموزش مثلثات ریاضی آموزش آمار و احتما...

تدریس ریاضی یازدهم تجربی فصل اول جلسه ۲۸

آموزشی
در این جلسه از مجموعه ویدیوهای تدریس خط به خط ریاضی یازدهم تجربی به معرفی معادلات گویا و نحوه حل آن ها می پردازیم. برای دسترسی به سایر ویدیوهای آموزشی و جزوه...

ریاضی یازدهم فصل اول ویدئوی شماره 3

آموزشی
تعریف s وp و کار با چند مثال مهم.یه جورایی تست خوره ها.این جز مباحث مهم ریاضی یازدهمه که دانش آموزان می توانند رویآن حساب باز کنند .کار با ریشه ها و جمع و ضر...

آموزش ریاضی یازدهم تضمینی کنکور ۱۴۰۱

آموزشی
آموزش ریاضی یازدهم تضمینی کنکور ۱۴۰۱

تدریس خط به خط ریاضی یازدهم تجربی فصل 1 درس اول قسمت اول

آموزشی
تدریس کامل و خط به خط ریاضی یازدهم تجربی فصل 1 درس اول قسمت اول هندسه تحلیلی

استاد جباری ریاضی یازدهم پودمان2 تابع خطی بخش دوم

آموزشی
هنرستان هوشمند غیر دولتی پسرانه ایران تکنیک سال تحصیلی 1400 - 1401 t.me/irantechnic110

ریاضی یازدهم - فصل اول - درس اول - قسمت چهارم (فاصله نقطه از خط)

آموزشی
آخرین فیلم از درس اول، هندسه تحلیلی کتاب ریاضی یازدهم تجربی که در آن فاصله یک نقطه از خط آموزش داده می شود.

ریاضی یازدهم - فصل اول - درس دوم - قسمت اول (تغییر متغیر)

آموزشی
درس دوم فصل اول ریاضی یازدهم تجربی با حل معادلات درجه چهارم شروع می شوند. برای حل این معادلات از روش تغییر متغیر استفاده میکنیم. گاهی معادلات دیگری را هم می...

پاسخ تشریحی سوال شماره 3 آزمون سوم مهندس قاسمی ریاضی یازدهم مبحث لگاریتم

آموزشی
پاسخ تشریحی سوال شماره 3 آزمون سوم مهندس قاسمی ریاضی یازدهم مبحث لگاریتم

ریاضی یازدهم تجربی صفحه 13

آموزشی
ریاضی یازدهم تجربی صفحه 13

ریاضی یازدهم انسانی (توابع قدر مطلق صفحه 40)

آموزشی
ریاضی یازدهم انسانی (توابع قدر مطلق صفحه 40)

استاد کمالو ریاضی یازدهم معماری حل تمرین پودمان اول بخش دوم

آموزشی
هنرستان هوشمند غیر دولتی پسرانه ایران تکنیک سال تحصیلی 1400 - 1401 t.me/irantechnic110

هندسه تحلیلی ریاضی یازدهم تجربی و حسابان یازدهم ریاضی جلسه 2 با مهندس خنجری

آموزشی
هندسه تحلیلی ریاضی یازدهم تجربی و حسابان یازدهم ریاضی جلسه 2 با مهندس خنجری

ریاضی یازدهم تجربی تمرین صفحه 15 کتاب درسی

آموزشی
معرفی تشخیص علامت های ضرایب در معادله درجه 2 در صورت داشتن شکل سهمی چطور ضابطه آن را بنویسیم

هندسه تحلیلی فصل 1 ریاضی یازدهم تجربی و حسابان یازدهم جلسه 1 با مهندس جواد خنجری

آموزشی
هندسه تحلیلی فصل 1 ریاضی یازدهم تجربی و حسابان یازدهم جلسه 1 با مهندس جواد خنجری

تدریس ریاضی یازدهم مهندس امیر مسعودی

آموزشی
تدریس ریاضی یازدهم مهندس امیر مسعودی

ریاضی یازدهم انسانی صفحه 23 آموزش تابع از روی نمودار

آموزشی
ریاضی یازدهم انسانی صفحه 23 آموزش تابع از روی نمودار

ریاضی یازدهم انسانی و معارف درس اول بخش اول صفحه 9 (جدول ارزش گزاره ها)

آموزشی
ریاضی یازدهم انسانی و معارف درس اول بخش اول صفحه 9 (جدول ارزش گزاره ها)

ریاضی یازدهم انسانی و معارف درس اول بخش دوم صفحه 9 (جدول ارزش گزاره ها)

آموزشی
ریاضی یازدهم انسانی و معارف درس اول بخش دوم صفحه 9 (جدول ارزش گزاره ها)

ریاضی یازدهم انسانی و معارف درس اول بخش سوم صفحه 9 (جدول ارزش گزاره ها)

آموزشی
ریاضی یازدهم انسانی و معارف درس اول بخش سوم صفحه 9 (جدول ارزش گزاره ها)

ریاضی یازدهم انسانی صفحه 15 قسمت دوم قیاس استثنایی

آموزشی
ریاضی یازدهم انسانی صفحه 15 قسمت دوم قیاس استثنایی

ریاضی یازدهم انسانی صفحه 16 اثبات گزاره ها

آموزشی
ریاضی یازدهم انسانی صفحه 16 اثبات گزاره ها

ریاضی یازدهم انسانی صفحه 15 قسمت اول کار در کلاس قیاس استثنایی

آموزشی
ریاضی یازدهم انسانی صفحه 15 قسمت اول کار در کلاس قیاس استثنایی

ریاضی یازدهم انسانی صفحه 14 قیاس استثنایی

آموزشی
ریاضی یازدهم انسانی صفحه 14 قیاس استثنایی

ریاضی یازدهم انسانی فصل دوم معرفی تابع صفحه 12

آموزشی
ریاضی یازدهم انسانی فصل دوم معرفی تابع صفحه 12

آموزش فصل دوم ریاضی یازدهم تجربی درس سوم_اتشابه مثلث ها_(نسخه ابتدایی)

آموزشی
آموزش فصل دوم ریاضی یازدهم تجربی درس سوم_اتشابه مثلث ها_(نسخه ابتدایی)

ریاضی یازدهم - فصل اول - درس اول - قسمت اول (معادله خط)

آموزشی
معادله خط را در ریاضی نهم خوانده اید. در اینجا علاوه بر مرور آن، مطالب بیشتری را می خوانید. فصل اول ریاضی یازدهم تجربی، یکی از پرنکته ترین فصل های این کتاب ا...

تدریس ریاضی یازدهم انسانی فصل اول درس دوم نقیض گزاره و ترکیب گزاره ها

آموزشی
تدریس ریاضی دوازدهم فصل اول درس دوم توضیح نقیض یک گزاره و ترکیب گزاره های عطفی و فصلی و حل کاردرکلاس و فعالیت های کتاب

تدریس ریاضی یازدهم فصل اول جلسه ۱۵

آموزشی
ویدیوهای خط به خط کتاب درسی ریاضی یازدهم با تدریس مفهومی مهندس خارکن تمامی مطالب کتاب را آموزش داده همه تمرین ها و مثال ها و نمونه سوالات امتحانی را حل می کن...

استاد کمالو ریاضی یازدهم معماری نمایش های تابع جدول نمودار

آموزشی
هنرستان هوشمند غیر دولتی پسرانه ایران تکنیک سال تحصیلی 1400 - 1401 t.me/irantechnic110

پاسخ تشریحی سوال شماره 4 آزمون دوم مهندس قاسمی ریاضی یازدهم تجربی

آموزشی
پاسخ تشریحی سوال شماره 4 آزمون دوم مهندس قاسمی ریاضی یازدهم تجربی

ریاضی یازدهم تجربی-جلسه هفتم(خلاصه ای از معادله درجه ۲)

آموزشی
مباحثی که در این جلسه بیان شده است: ۱)معادله درجه دوم ۲)روش های حل معادله درجه دوم روش تجزیه روش ریشه گیری روش مربع کامل روش فرمول کلی(دلتا) ۳)روش تغییر متغی...

ریاضی یازدهم تجربی-جلسه هشتم (مجموع و حاصلضرب ریشه ها)

آموزشی
مباحثی که در این جلسه بیان شده است: ۱)مجموع و حاصلضرب ریشه های معادله درجه دوم ۲)تشکیل معادله درجه دوم با استفاده از S و P

آموزش فصل دوم ریاضی یازدهم تجربی درس دوم_استدلال و قضیه تالس_(نسخه ابتدایی)

آموزشی
آموزش فصل دوم ریاضی یازدهم تجربی درس دوم_استدلال و قضیه تالس_(نسخه ابتدایی)

پاسخ تشریحی سوال شماره1آزمون دوم مهندس قاسمی 25 مهر 1400 ریاضی یازدهم

آموزشی
پاسخ تشریحی سوال شماره1آزمون دوم مهندس قاسمی 25 مهر 1400 ریاضی یازدهم

تدریس ریاضی یازدهم تجربی فصل اول جلسه۱۲

آموزشی
جلسه ۱۲ سری ویدیوهای خط به خط کتاب درسی ریاضی یازدهم تجربی مهندس خارکن به آموزش درس دوم از فصل اول می پردازد.این ویدیوها به صورت کامل تمامی مطالب کتاب درسی ر...

ریاضی یازدهم تجربی - حل نمونه تست فصل اول (معادله درجه دوم)

آموزشی
حل تشریحی، 20 تست از فصل اول-درس دوم - معادله درجه دوم، کتاب ریاضی (رشته تجربی) پایه یازدهم (کیفیت720) مدرس: حمیدرضا کرد

ریاضی یازدهم تجربی، فصل اول هندسه و جبر، درس دوم، بخش دوم ص14،مدرس یونس کردوندی

آموزشی
ریاضی یازدهم تجربی، فصل اول هندسه و جبر، درس دوم، بخش دوم ص14،مدرس یونس کردوندی

ریاضی یازدهم تجربی، فصل اول، درس سوم معادلات گویا بخش دوم، ص22،مدرس یونس کردوندی

آموزشی
ریاضی یازدهم تجربی، فصل اول، درس سوم معادلات گویا بخش دوم، ص22،مدرس یونس کردوندی

ریاضی یازدهم تجربی،فصل اول، درس سوم معادلات گویا،بخش اول ص19،مدرس یونس کردوندی

آموزشی
ریاضی یازدهم تجربی،فصل اول، درس سوم معادلات گویا،بخش اول ص19،مدرس یونس کردوندی

ریاضی یازدهم انسانی صفحه 11 قسمت آخر حل تمرین فصل 1

آموزشی
ریاضی یازدهم انسانی صفحه 11 قسمت آخر حل تمرین فصل 1

آموزش روش تست زنی ریاضی یازدهم انسانی

آموزشی
آموزش روش تست زنی ریاضی یازدهم انسانی

ریاضی یازدهم انسانی صفحه 10 قسمت آخر حل تمرین فصل اول

آموزشی
ریاضی یازدهم انسانی صفحه 10 قسمت آخر حل تمرین فصل اول

ریاضی یازدهم انسانی صفحه 9 قسمت دوم بررسی گزاره های هم ارز با جدول ارزش ها

آموزشی
ریاضی یازدهم انسانی صفحه 9 قسمت دوم بررسی گزاره های هم ارز با جدول ارزش ها

ریاضی یازدهم انسانی فعالیت صفحه 7 قسمت اول

آموزشی
ریاضی یازدهم انسانی فعالیت صفحه 7 قسمت اول

ریاضی یازدهم انسانی صفحه 6 ترکیب شرطی دو گزاره

آموزشی
ریاضی یازدهم انسانی صفحه 6 ترکیب شرطی دو گزاره

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X کلیپ جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)