علوم تجربی - تکوید


علوم تجربی

علوم تجربی پایه نهم فصل۷

آموزشی
در این ویدئو ، فصل ۷ پایه نهم به صورت کامل توضیح داده شده و سوال ها و جواب های متن به طور کامل نوشته شده است.

حل تمرین های صفحه 4۵ و 4۶ کتاب ریاضی دهم(رشته های ریاضی و فیزیک ـ علوم تجربی)

آموزشی
در این ویدیو تمرین های صفحه ۴۵ و ۴۶ کتاب ریاضی دهم رشته های ریاضی و فیزیک ـ علوم تجربی حل شده اند

تمرین های صفحه 40 و 41 کتاب ریاضی دهم سوال ۱ تا ۶ ( ریاضی و فیزیک ـ علوم تجربی)

آموزشی
در این ویدیو تمرین های ۱ تا ۶ صفحه ۴۰ و ۴۱ ریاضی دهم (رشته های ریاضی و فیزیک ـ علوم تجربی) حل شده اند

تمرین های صفحه 40 و 41 کتاب ریاضی دهم سوال ۶.۷.۸.۹ ( ریاضی و فیزیک ـ علوم تجربی)

آموزشی
در این ویدیو تمرینهای ۶ به بعد صفحه ۴۱ ریاضی دهم ریاضی و فیزیک و علوم تجربی حل شده اند

تدریس درس اول کتاب علوم تجربی هفتم

آموزشی
امیدوارم که خوشتون بیاد، لطفا لایک و کامنت یادتون نره و منو دنبال کنید، دروس پایه ها و درس ها دیگه رو خواهم گذاشت.

علوم تجربی پایه نهم فصل۵

آموزشی
در این ویدئو ، فصل ۵ پایه نهم به صورت کامل توضیح داده شده و سوال ها و جواب های متن به طور کامل نوشته شده است.

علوم تجربی پایه نهم فصل۳

آموزشی
در این ویدئو ، فصل ۳ پایه نهم به صورت کامل توضیح داده شده و سوال ها و جواب های متن به طور کامل نوشته شده است.

تمرین های صفحه ۳۴ و ۳۵ ریاضی دهم (رشته های ریاضی و فیزیک ـ علوم تجربی)

آموزشی
در این ویدیو تمرین های صفحات ۳۴ و ۳۵ کتاب ریاضی دهم رشته های ریاضی و تجربی حل شده اند

علوم تجربی پایه نهم فصل۲

آموزشی
در این ویدئو ، فصل ۲ پایه نهم به صورت کامل توضیح داده شده و سوال ها و جواب های متن به طور کامل نوشته شده است.

تمرین های صفحه 12 ریاضی دهم (رشته های ریاضی و فیزیک ـ علوم تجربی)

آموزشی
در این ویدیو تمرین های صفحه 12 کتاب ریاضی دهم رشته های ریاضی و تجربی حل شده اند

سوال 6 - حل سوال فیزیک مبحث نیرو - علوم تجربی پایه نهم - امین اسماعیلی

آموزشی
سوال 6 - حل سوال فیزیک مبحث نیرو - علوم تجربی پایه نهم - امین اسماعیلی

سوال 7 - حل سوال فیزیک مبحث نیرو - علوم تجربی پایه نهم - امین اسماعیلی

آموزشی
سوال 7 - حل سوال فیزیک مبحث نیرو - علوم تجربی پایه نهم - امین اسماعیلی

سوال 8 - حل سوال فیزیک مبحث نیرو - علوم تجربی پایه نهم - امین اسماعیلی

آموزشی
سوال 8 - حل سوال فیزیک مبحث نیرو - علوم تجربی پایه نهم - امین اسماعیلی

سوال 1 - حل سوال فیزیک مبحث نیرو - علوم تجربی پایه نهم - امین اسماعیلی

آموزشی
سوال 1 - حل سوال فیزیک مبحث نیرو - علوم تجربی پایه نهم - امین اسماعیلی

سوال 2 - حل سوال فیزیک مبحث نیرو - علوم تجربی پایه نهم - امین اسماعیلی

آموزشی
سوال 2 - حل سوال فیزیک مبحث نیرو - علوم تجربی پایه نهم - امین اسماعیلی

سوال 3 - حل سوال فیزیک مبحث نیرو - علوم تجربی پایه نهم - امین اسماعیلی

آموزشی
سوال 3 - حل سوال فیزیک مبحث نیرو - علوم تجربی پایه نهم - امین اسماعیلی

سوال 4 - حل سوال فیزیک مبحث نیرو - علوم تجربی پایه نهم - امین اسماعیلی

آموزشی
سوال 4 - حل سوال فیزیک مبحث نیرو - علوم تجربی پایه نهم - امین اسماعیلی

خلاصه یک سال تحصیلی در فضای مجازی شاد،درس علوم تجربی ،سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

آموزشی
خلاصه یک سال تحصیلی در فضای مجازی شاد،درس علوم تجربی ،سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹،دبیر آقای گودرزی

علوم تجربی هشتم ، فصل ۱۵، شکست نور ، شبکه آموزش(۱۲خرداد)

آموزشی
علوم تجربی هشتم ، فصل ۱۵، شکست نور ، شبکه آموزش(۱۲خرداد)

کتاب آزمون های جامع دروس رشته علوم تجربی کنکور

آموزشی
کتاب آزمون های جامع دروس رشته علوم تجربی کنکور

حل نمونه سوال امتحان هماهنگ علوم تجربی پایه نهم

آموزشی
حل نمونه سوال امتحان هماهنگ علوم تجربی پایه نهم - خرداد 98 - توسط سرکار خانم خواجه دبیر آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

حل نمونه سوال امتحان علوم تجربی پایه نهم

آموزشی
حل نمونه سوال امتحان هماهنگ علوم تجربی پایه نهم - خرداد 98 - توسط سرکار خانم نجومی دبیر فیزیک و علوم تجربی آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

حل سوالات امتحانات نهایی علوم تجربی پایه فصل دهم و یازدهم سالهای 95الی98

آموزشی
حل سوالات امتحانات نهایی علوم تجربی پایه دهم و یازدهم فصل نهم سالهای 95الی98 مدرس: استاد واعظی نیا تهیه شده در موسسه فرهنگی آموزشی نور نیکان تهران تهران-شهرک...

حل سوالات امتحانات نهایی علوم تجربی پایه فصل دوازدهم و سیزدهم سالهای 95الی98

آموزشی
حل سوالات امتحانات نهایی علوم تجربی پایه دوازدهم و سیزدهم فصل نهم سالهای 95الی98 مدرس: استاد واعظی نیا تهیه شده در موسسه فرهنگی آموزشی نور نیکان تهران تهر...

حل سوالات امتحانات نهایی علوم تجربی پایه نهم فصل هفتم و هشتم سالهای 95الی98

آموزشی
حل سوالات امتحانات نهایی علوم تجربی پایه نهم فصل هفتم و هشتم سالهای 95الی98 مدرس: استاد واعظی نیا تهیه شده در موسسه فرهنگی آموزشی نور نیکان تهران تهران-شه...

تست جمع بندی هندسه (تالس و تشابه) - رشته علوم تجربی و رشته ریاضی و فیزیک

آموزشی
تست جمع بندی هندسه (تالس و تشابه) - رشته علوم تجربی و رشته ریاضی و فیزیک

تدریس تخصص فصل ۶علوم تجربی پایه اول ابتدایی زمین خانه ی پرآب ما سال ۲۰۲۱

آموزشی
تدریس تخصص فصل ۶علوم تجربی پایه اول ابتدایی زمین خانه ی پرآب ما سال ۲۰۲۱

تدریس مرور و جمع بندی علوم تجربی هفتم فصل ۱ مدرس دانش آموز دبیر: آقای دشتی

آموزشی
تدریس مرور و جمع بندی علوم تجربی هفتم فصل ۱ مدرس دانش آموز دبیر: آقای دشتی

تدریس مروری و جمع بندی علوم تجربی هفتم فصل ۱۱ توسط دانش آموز دبیر:آقای دشتی

آموزشی
تدریس مروری و جمع بندی علوم تجربی هفتم فصل ۱۱ توسط دانش آموز دبیر:آقای دشتی دانش آموز پر تلاش : آقای آرمین دهنوی

تدریس کامل فصل۲علوم تجربی هفتم

آموزشی
تدریس کامل فصل۲علوم تجربی هفتم

تدریس مروری و جمع بندی علوم تجربی هفتم فصل ۱۲ توسط دانش آموز دبیر: آقای دشتی

آموزشی
تدریس مروری و جمع بندی علوم تجربی هفتم فصل ۱۲ سفره سلامت توسط دانش آموز دبیر مربوطه: آقای دشتی دانش آموز: امیر مهدی رحمانی

تدریس مروری و جمع بندی علوم تجربی هفتم فصل ۹ توسط دانش آموز دبیر: آقای دشتی

آموزشی
تدریس مروری و جمع بندی علوم تجربی هفتم فصل ۹ توسط دانش آموز دبیر مربوطه: آقای دشتی دانش آموز : امیر علی شیخانی

تدریس علوم تجربی هفتم فصل ۱۵ تبادل با محیط دانش آموز دبیر مربوطه: آقای دشتی

آموزشی
تدریس علوم تجربی هفتم فصل ۱۵ تبادل با محیط دانش آموز دبیر مربوطه: آقای دشتی تدریس درس ۱۵ علوم هفتم احمدرضا پیرگزی دبیرستان نمونه دولتی رستگار دبیر مربوطه:جنا...

ساختن شش با بادکنک-شبیه سازی شش از کتاب علوم تجربی هفتم و نهم

آموزشی
با وسایل ساده مانند نی و بادکنک و پلاستیک یا لاستیک می توان به راحتی شش را شبیه سازی کرد و نقش پرده دیافراگم را براحتی درک کرد

محمد اسداللهی | کنفرانس فصل دهم علوم تجربی نهم

علم و تکنولوژی
محمد اسداللهی | کنفرانس فصل دهم علوم تجربی نهم

علوم تجربی اتمام فصل اول ششم علوم تجربی وشروع فصل ۲تاصفحه ۲۰

آموزشی
علوم تجربی اتمام فصل اول ششم علوم تجربی وشروع فصل ۲تاصفحه ۲۰

تدریس برتر علوم تجربی هشتم فصل ۳( از درون اتم چه خبر ) قسمت اول مدرس: دشتی

آموزشی
تدریس برتر علوم تجربی هشتم فصل ۳( از درون اتم چه خبر ) قسمت اول مدرس: دشتی

تدریس علوم تجربی هفتم فصل ۴ ( مواد پیرامون ما ) مدرس: دشتی

آموزشی
تدریس علوم تجربی هفتم فصل ۴ ( مواد پیرامون ما ) مدرس: دشتی

تدریس فصل سوم علوم تجربی هفتم فصل ۳( اتم الفبای مواد )مدرس:دشتی

آموزشی
تدریس فصل سوم علوم تجربی هفتم فصل ۳( اتم الفبای مواد )مدرس:دشتی

تدریس علوم تجربی هفتم فصل ۱ ( تجربه و تفکر )مدرس: دشتی

ورزشی
تدریس علوم تجربی هفتم فصل ۱ ( تجربه و تفکر )مدرس: دشتی

تدریس علوم تجربی هفتم فصل ۱۵ قسمت اول( دستگاه تنفس ) مدر س: دشتی

آموزشی
تدریس علوم تجربی هفتم فصل ۱۵ قسمت اول( دستگاه تنفس ) مدر س: دشتی

تدریس برتر علوم تجربی هفتم فصل ۱۴ مدرس : دانش آموز جناب آقای دشتی

آموزشی
تدریس برتر علوم تجربی هفتم فصل ۱۴ مدرس : دانش آموز جناب آقای دشتی دانش آموز عزیز آقای احمد رضا پیرگزی دبیرستان نمونه دولتی رستگار نیشابور

علوم تجربی 7 - فصل 15 - جلسه 1 - رضا عابدی

آموزشی
تدریس صفحات: 124 - 126 تدریس فصل 15 - جلسه 1 - درس علوم تجربی 7 پایه هفتم - متوسطه دوره اول دبیر: مهندس عابدی

تدریس صفحه 153 و 154 کتاب درسی ریاضی 2 (پایه یازدهم) علوم تجربی

آموزشی
تدریس صفحه 153 و 154 کتاب درسی ریاضی 2 (پایه یازدهم) علوم تجربی فصل 7 درس 2 : آمار توصیفی میانگین - میانگین وزن دار مدرس: مجید قادری

علوم تجربی ششم، خیلی بزرگ خیلی کوچک (بخش اول). مدرس: سرکار خانم خیراندیش

آموزشی
دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء علیه السلام دوره دوم شهرستان بیرجند

علوم تجربی ششم، خیلی بزرگ خیلی کوچک (بخش دوم). مدرس: سرکار خانم خیراندیش

آموزشی
دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء علیه السلام دوره دوم شهرستان بیرجند

تدریس فصل 4 علوم تجربی هشتم با عنوان تنظیم عصبی

آموزشی
تدریس فصل 4 علوم تجربی هشتم با عنوان تنظیم عصبی

تدریس برتر علوم تجربی هشتم فصل ۱۴ نور و ویژگی های آن مدرس : دشتی

آموزشی
تدریس برتر علوم تجربی هشتم فصل ۱۴ نور و ویژگی های آن مدرس : دشتی برتر باش

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X کلیپ جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)