علوم نهم - تکوید


علوم نهم

آموزش و تدریس علوم نهم درس ششم قسمت۲

آموزشی
آموزش و تدریس علوم نهم درس ششم قسمت۲برای حمایت ما را در اپارات دنبال کنید

آموزش و تدریس علوم نهم درس ششم قسمت۱

آموزشی
آموزش و تدریس علوم نهم درس ششم قسمت۱ برای حمایت مارا در آپارات دنبال کنید

آموزش و تدریس علوم نهم درس پنجم قسمت۳

آموزشی
آموزش و تدریس علوم نهم درس پنجم قسمت۳ برای حمایت مارا به دوستانتان معرفی کنید

آموزش و تدریس علوم نهم درس پنجم قسمت۲

آموزشی
آموزش و تدریس علوم نهم درس پنجم قسمت۲ برای حمایت مارا در آپارات دنبال کنید

آموزش و تدریس علوم نهم درس اول قسمت دوم

آموزشی
آموزش و تدریس علوم نهم درس اول قسمت دومبرای حمایت ما را در اپارات دنبال کنیداینستاگرامH_bayatian

سوال 5 - از مبحث حرکت - فصل 4 علوم نهم - امین اسماعیلی

آموزشی
سوال 5 - از مبحث حرکت - فصل 4 علوم نهم - امین اسماعیلی

سوال 6 - از مبحث حرکت - فصل 4 علوم نهم - امین اسماعیلی

آموزشی
سوال 6 - از مبحث حرکت - فصل 4 علوم نهم - امین اسماعیلی

سوال 7 - از مبحث حرکت - فصل 4 علوم نهم - امین اسماعیلی

آموزشی
سوال 7 - از مبحث حرکت - فصل 4 علوم نهم - امین اسماعیلی

کلیپ6 - حل نمونه سوال از نمودار حرکت؛ تدریس فصل 4 علوم نهم - امین اسماعیلی

آموزشی
کلیپ6 - حل نمونه سوال از نمودار حرکت؛ تدریس فصل 4 علوم نهم - امین اسماعیلی

کلیپ8 - حل نمونه سوال مبحث حرکت؛ تدریس فصل 4 علوم نهم - امین اسماعیلی

آموزشی
کلیپ8 - حل نمونه سوال مبحث حرکت؛ تدریس فصل 4 علوم نهم - امین اسماعیلی

کلیپ1 - توضیح فرمول شتاب؛ تدریس فصل 4 علوم نهم - امین اسماعیلی

آموزشی
کلیپ1 - توضیح فرمول شتاب؛ تدریس فصل 4 علوم نهم - امین اسماعیلی

علوم نهم، فصل ۱۴ ، شبکه آموزش(11 خرداد)

آموزشی
علوم نهم، فصل ۱۴ ، شبکه آموزش(11 خرداد)

در آزمون علوم نهم باید چه بخوانیم و چطور بخوانیم؟؟؟؟

آموزشی
در آزمون علوم نهم باید چه بخوانیم و چطور بخوانیم؟؟؟؟

حل سوالات امتحان نهایی علوم نهم استان تهران 1400

آموزشی
حل سوالات امتحان نهایی علوم نهم استان تهران 1400

علوم نهم فصل نهم پارت اول

آموزشی
به نام خدا علوم پایه نهم ماشین ها (فصل نهم) پارت اول دبیر:مریم الهی فرد دبیرستان دخترانه مهدیه منطقه 4

علوم نهم فصل نهم پارت دوم

آموزشی
به نام خدا علوم پایه نهم ماشین ها (فصل نهم) پارت دوم (اهرم ها) دبیر:مریم الهی فرد دبیرستان دخترانه مهدیه منطقه 4

علوم نهم فصل نهم پارت سوم

آموزشی
به نام خدا علوم پایه نهم ماشین ها (فصل نهم) پارت سوم (مزیت مکانیکی) دبیر:مریم الهی فرد دبیرستان دخترانه مهدیه منطقه 4

علوم نهم فصل نهم پارت چهارم

آموزشی
به نام خدا علوم پایه نهم ماشین ها (فصل نهم) پارت چهارم (قرقره) دبیر:مریم الهی فرد دبیرستان دخترانه مهدیه منطقه 4

فرمول های فصل ماشین ها در کتاب علوم نهم

آموزشی
در این ویدیو فرمول های فصل ماشین ها در کتاب علوم نهم بصورت خلاصه توسط آقای زوار توضیح داده می شود.

علوم نهم فصل هشتم قسمت دوم

آموزشی
به نام خدا علوم پایه نهم فشار (فصل هشتم) قسمت دوم (فشار مایعات) دبیر:مریم الهی فرد دبیرستان دخترانه مهدیه منطقه 4

علوم نهم فصل هشتم قسمت سوم

آموزشی
به نام خدا علوم پایه نهم فشار (فصل هشتم) پارت سوم (اصل پاسکال) دبیر:مریم الهی فرد دبیرستان دخترانه مهدیه منطقه 4

علوم نهم فصل پنجم قسمت اخر

آموزشی
به نام خدا علوم پایه نهم نیرو(فصل پنجم) پارت اخر دبیر:مریم الهی فرد دبیرستان دخترانه مهدیه منطقه 4

حل نمونه سوال امتحان نهایی علوم نهم - فیزیک مبحث فشار فصل 8

آموزشی
حل نمونه سوال امتحان نهایی علوم نهم - فیزیک مبحث فشار فصل 8

حل نمونه سوال امتحان نهایی علوم نهم - مبحث زمین شناسی فصل 6و7

آموزشی
حل نمونه سوال امتحان نهایی علوم نهم - مبحث زمین شناسی فصل 6و7

حل نمونه سوال امتحان نهایی علوم نهم - مبحث شیمی فصل 1 تا 3

آموزشی
حل نمونه سوال امتحان نهایی علوم نهم - مبحث شیمی فصل 1 تا 3

علوم نهم، فصل ۱۳ ، شبکه آموزش(۲۸ اردیبهشت)

آموزشی
علوم نهم، فصل ۱۳ ، شبکه آموزش(۲۸ اردیبهشت)

آموزش علوم نهم- فصل پانزدهم، با هم زیستن

آموزشی
آموزش علوم نهم- فصل پانزدهم، با هم زیستن مدرس: جناب آقای محمدکریمی. دبیرستان پسرانه نوآوران اندیشه. پاسداران، نیستان دوم، پلاک1 تلفن:02126702470 02126702472

حل تست علوم نهم (مبحث زیست شناسی)

آموزشی
حل و تحلیل کامل تست بخش زیست شناسی علوم نهم توسط استاد محمود روضه خوان

حذفيات علوم نهم زير ذره بين - امتحانات نهايي هماهنگ استاني - مهندس پورباقري

آموزشی
حذفيات منابع امتحانات نهايي نهم وضعيت قرمز ويروس كوويد ١٩ سال تحصيلي ١٤٠٠-١٣٩٩ مجتمع آموزشي ملت

علوم نهم فصل 14 بخش 1

آموزشی
این ویدیو توسط دبیران و کادر مدرسه غیردولتی محراب (دوره اول) تهیه و تدوین شده است. هرگونه کپی یا بازنشر باذکر نام صاحب حقوق، بلامانع است.

علوم نهم فصل 14 بخش 2

آموزشی
این ویدیو توسط دبیران و کادر مدرسه غیردولتی محراب (دوره اول) تهیه و تدوین شده است. هرگونه کپی یا بازنشر باذکر نام صاحب حقوق، بلامانع است.

علوم نهم _ تبدیل سانتی متر جیوه به پاسکال _ دبیرستان روشنگر 1 www.roshangar1.ir

آموزشی
علوم نهم _ تبدیل سانتی متر جیوه به پاسکال _ دبیرستان روشنگر 1 www.roshangar1.ir

تدریس فصل نهم-علوم نهم-ماشین ها-قسمت دوم-مدرسین:حیدری نیا-تاجداری

آموزشی
تدریس فصل نهم-علوم نهم-ماشین ها-قسمت دوم-مدرسین:وحیدحیدری نیا-منیره تاجداری

تدریس فصل نهم-علوم نهم-ماشین ها-قسمت سوم-مدرسین:حیدری نیا-تاجداری

آموزشی
تدریس فصل نهم-علوم نهم-ماشین ها-قسمت سوم-مدرسین:وحیدحیدری نیا-منیره تاجداری

تدریس فصل نهم-علوم نهم-ماشین ها-قسمت چهارم-مدرسین:حیدری نیا-تاجداری

آموزشی
تدریس فصل نهم-علوم نهم-ماشین ها-قسمت چهارم-مدرسین:وحیدحیدری نیا-منیره تاجداری

تدریس فصل نهم-علوم نهم-ماشین ها-قسمت اول-مدرسین:حیدری نیا-تاجداری

آموزشی
تدریس فصل نهم-علوم نهم-ماشین ها-قسمت اول-مدرسین:وحیدحیدری نیا-منیره تاجداری

آموزش علوم نهم- فصل دوازدهم، دنیای گیاهان

آموزشی
آموزش علوم نهم- فصل دوازدهم، دنیای گیاهان مدرس: جناب آقای محمدکریمی. دبیرستان پسرانه نوآوران اندیشه. پاسداران، نیستان دوم، پلاک1 تلفن:02126702470 02126702472

آموزش علوم نهم- فصل یازدهم، گوناگونی جانداران

آموزشی
آموزش علوم نهم- فصل یازدهم، گوناگونی جانداران مدرس: جناب آقای محمدکریمی. دبیرستان پسرانه نوآوران اندیشه. پاسداران، نیستان دوم، پلاک1 تلفن:02126702470 021267...

آموزش علوم نهم- فصل دهم، نگاهی به فضا

آموزشی
آموزش علوم نهم- فصل دهم، نگاهی به فضا مدرس: جناب آقای محمدکریمی. دبیرستان پسرانه نوآوران اندیشه. پاسداران، نیستان دوم، پلاک1 تلفن:02126702470 02126702472

علوم نهم فصل 13 بخش 1

آموزشی
این ویدیو توسط دبیران و کادر مدرسه غیردولتی محراب (دوره اول) تهیه و تدوین شده است. هرگونه کپی یا بازنشر باذکر نام صاحب حقوق، بلامانع است.

علوم نهم فصل 13 بخش 2

آموزشی
این ویدیو توسط دبیران و کادر مدرسه غیردولتی محراب (دوره اول) تهیه و تدوین شده است. هرگونه کپی یا بازنشر باذکر نام صاحب حقوق، بلامانع است.

حل و تشريح آزمون نهايي علوم نهم (قسمت دوم)

آموزشی
حل سوال به سوال و بررسي کامل نکات کليدي آزمون هماهنگ علوم نهم سال 98 توسط استاد محمود روضه خوان

پاسخ تشریحی نمونه سوال های نوبت دوم علوم نهم /ش10/خرداد ماه/مدرس: محمد کریمی/

آموزشی
پاسخ تشریحی نمونه سوال های نوبت دوم علوم نهم /ش10/خرداد ماه/مدرس: محمد کریمی/

پاسخ تشریحی نمونه سوال های نوبت دوم علوم نهم /ش11/خرداد ماه/مدرس: محمد کریمی/

آموزشی
پاسخ تشریحی نمونه سوال های نوبت دوم علوم نهم /ش11/خرداد ماه/مدرس: محمد کریمی/

پاسخ تشریحی نمونه سوال های نوبت دوم علوم نهم /ش12/خرداد ماه/مدرس: محمد کریمی/

آموزشی
پاسخ تشریحی نمونه سوال های نوبت دوم علوم نهم /ش12/خرداد ماه/مدرس: محمد کریمی/

پاسخ تشریحی نمونه سوال های نوبت دوم علوم نهم /ش7/خرداد ماه/مدرس: محمد کریمی/

آموزشی
پاسخ تشریحی نمونه سوال های نوبت دوم علوم نهم /ش7/خرداد ماه/مدرس: محمد کریمی/

پاسخ تشریحی نمونه سوال های نوبت دوم علوم نهم /ش8/خرداد ماه/مدرس: محمد کریمی/

آموزشی
پاسخ تشریحی نمونه سوال های نوبت دوم علوم نهم /ش8/خرداد ماه/مدرس: محمد کریمی/

پاسخ تشریحی نمونه سوال های نوبت دوم علوم نهم /ش9/خرداد ماه/مدرس: محمد کریمی/

آموزشی
پاسخ تشریحی نمونه سوال های نوبت دوم علوم نهم /ش9/خرداد ماه/مدرس: محمد کریمی/

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X کلیپ جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)