فیزیک دوازدهم - تکوید


فیزیک دوازدهم

بررسی مسئله مربوط به به فصل دو فیزیک دوازدهم (نیرو) pc service

آموزشی
بررسی مسئله که نیروی عمودی سطح رو از ما خواسته که با خلاقیت های مختلف قادر به حل آن خواهید بود. گروه خدماتی پی سی سرویس در خدمت شماست. مدرس : نوح ساحلی زادگان

فیزیک دوازدهم - فصل سوم - حرکت هماهنگ ساده - سوال 1

آموزشی
در این ویدئو ، درباره نحوه به دست آوردن مفاهیم اولیه حرکت نوسانی ساده با توجه به معادله حرکت ، توضیح داده شده است.

قانون اول نیوتون فصل دوم فیزیک دوازدهم

آموزشی
در این ویدیو به حل تعدادی سوال از فصل دوم فیزیک دوازدهم و مبحث قانون دوم نیوتون حل میکنیم. با من همراه باشید

حرکت با شتاب ثابت - جلسه دوازدهم تدریس فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی - قسمت ب

آموزشی
حرکت با شتاب ثابت - جلسه دوازدهم تدریس فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی - قسمت ب حرکت با شتاب ثابت مدرس امین گرمرودی

فصل اول فیزیک دوازدهم( حرکت روی خط راست) _ جلسه شانزدهم

آموزشی
تدریس فیزیک دوازدهم رشته های تجربی و ریاضی فصل اول حرکت روی خط راست جلسه شانزدهم حل مسئله اضافه های جزوه

فیزیک دوازدهم تجربی فصل دوم مثال از قانون دوم نیوتن

آموزشی
فیزیک دوازدهم تجربی فصل دوم حل مثال از قانون دوم نیوتن ۲۸آبان ۱۴۰۰

جلسه هم اندیشی دبیران فیزیک بحث علمی دینامیک از فیزیک دوازدهم

آموزشی
سخنران اول: استاد حسین نژاد مدیر گروه فیزیک سخنران دوم بخش علمی: دکتر آسیایی

ادامه تدریس جلسه دهم فیزیک دوازدهم تجربی

آموزشی
ادامه تدریس جلسه دهم فیزیک دوازدهم تجربی حل تمرینات حرکت با سرعت ثابت مدرس : امین گرمرودی دبیر فیزیک

فصل اول فیزیک دوازدهم( حرکت روی خط راست) _ جلسه دوازدهم

آموزشی
تدریس فیزیک دوازدهم رشته های تجربی و ریاضی فصل اول حرکت روی خط راست جلسه دوازدهم - حرکت شتابدار با شتاب ثابت

پاسخ تشریحی سوال 3 فیزیک آزمون سوم مهندس قاسمی فیزیک دوازدهم

آموزشی
پاسخ تشریحی سوال 3 فیزیک آزمون سوم مهندس قاسمی فیزیک دوازدهم

فیزیک دوازدهم - فصل2 - بررسي نيروهاي خاص (نيروي عمودي سطح)

آموزشی
فیزیک دوازدهم - فصل2 - بررسي نيروهاي خاص (نيروي عمودي سطح)

جلسه دهم تدریس فیزیک دوازدهم فصل اول مبحث حرکت با سرعت ثابت

آموزشی
جلسه دهم تدریس فیزیک دوازدهم فصل اول مبحث حرکت با سرعت ثابت مدرس امین گرمرودی دبیر فیزیک

حل سوالات امتحان نهایی فیزیک دوازدهم - بخش حرکت شناسی

آموزشی
حل سوالات امتحان نهایی فیزیک دوازدهم - بخش حرکت شناسی

فیزیک دوازدهم - حل تست های بخش اول حرکت شناسی همراه با استاد محمد پوررضا

آموزشی
فیزیک دوازدهم - حل تست های بخش اول حرکت شناسی همراه با استاد محمد پوررضا

فیزیک دوازدهم - حرکت با سرعت ثابت

آموزشی
فیزیک دوازدهم - حرکت با سرعت ثابت

فیزیک دوازدهم - فصل2 - بررسي قانون اول نيوتن

آموزشی
فیزیک دوازدهم - فصل2 - بررسي قانون اول نيوتن

فیزیک دوازدهم - فصل2 - بررسي پرسش 2-3 صفحه 30 كتاب فيزيك دوازدهم تجربي

آموزشی
فیزیک دوازدهم - فصل2 - بررسي پرسش 2-3 صفحه 30 كتاب فيزيك دوازدهم تجربي

فیزیک دوازدهم - فصل2 - بررسي قانون دوم نيوتن

آموزشی
فیزیک دوازدهم - فصل2 - بررسي قانون دوم نيوتن

فیزیک دوازدهم.فصل 1 جلسه 2-6

آموزشی
تدریس فیزیک دوازدهم.فصل 1 جلسه 2-6.ادامه جلسه 6. حل مسائل معادله مکان زمان در حرکت با شتاب ثابت

معادله مستقل از زمان فیزیک دوازدهم فصل اول

آموزشی
در این ویدیو یک تست از حرکت شتابدار حل میکنیم و میخواهیم به کمک معادله مستقل از زمان آن را حل کنیم این تست مربوط به آزمون سنجش سال ۹۴ و از تیپ های پر تکرار ...

تدریس فیزیک دوازدهم.فصل 1 جلسه 6

آموزشی
تدریس فیزیک دوازدهم.فصل 1 جلسه 6.معادله مکان_زمان حرکت شتابدار با شتاب ثابت

جلسه دوم فیزیک دوازدهم با من شروع کن

آموزشی
جلسه دوم فیزیک دوازدهم با من شروع کن

حل مثال-مبحث نمودار سرعت زمان-شتاب متوسط و لحظه ای-فصل۱-فیزیک دوازدهم تجربی

آموزشی
حل مثال-مبحث نمودار سرعت زمان-شتاب متوسط و لحظه ای-فصل۱-فیزیک دوازدهم تجربی

فیزیک دوازدهم ریاضی ادامه ارشمیدس و اصل برنولی و معادله پیوستگی جناب آقای یاری

آموزشی
تدریس فیزیک دوازدهم ریاضی موضوع: ادامه قانون ارشمیدس و اصل برنولی و معادله پیوستگی جناب آقای یاری

آموزش نمودار مکان و زمان حرکت شناسی از فیزیک دوازدهم | بهادر کامران

آموزشی
آموزش نمودار مکان و زمان حرکت شناسی از فیزیک دوازدهم | بهادر کامران

حل تمرین 19 فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی مدرس افسون فرهومند

آموزشی
حل تمرین 19 فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی مدرس افسون فرهومند

حل تمرین 21 فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی مدرس افسون فرهومند

آموزشی
حل تمرین 21 فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی مدرس افسون فرهومند

تدریس خط به خط فیزیک دوازدهم قسمت 1

آموزشی
تدریس خط به خط فیزیک دوازدهم قسمت 1

تدریس خط به خط فیزیک دوازدهم صفحه 2

آموزشی
تدریس خط به خط فیزیک دوازدهم صفحه 2

آموزش فیزیک دوازدهم فصل چهارم

آموزشی
آموزش فیزیک دوازدهم فصل چهارم

فیزیک دوازدهم - فصل1 - بررسی مثال 1-11 صفحه 16 كتاب درسي

آموزشی
فیزیک دوازدهم - فصل1 - بررسی مثال 1-11 صفحه 16 كتاب درسي

فیزیک دوازدهم - فصل1 - بررسی تمرين 1-8 صفحه 16 كتاب درسي

آموزشی
فیزیک دوازدهم - فصل1 - بررسی تمرين 1-8 صفحه 16 كتاب درسي

فیزیک دوازدهم - فصل1 - بررسی فعاليت 1-2 صفحه 16 كتاب درسي

آموزشی
فیزیک دوازدهم - فصل1 - بررسی فعاليت 1-2 صفحه 16 كتاب درسي

۵۰ درصد حرکت شناسی فیزیک دوازدهم در یک سوال

آموزشی
۵۰ درصد حرکت شناسی فیزیک دوازدهم در یک سوال

روش سرعتی تشابه در مبحث حرکت شناسی فیزیک دوازدهم

آموزشی
روش سرعتی تشابه در مبحث حرکت شناسی فیزیک دوازدهم

تدریس فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی (جلسه پنجم) حل تست

آموزشی
تدریس فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی (جلسه پنجم) حل تست ها مرتبط با نمودار مکان زمانمدرس : امین گرمرودی

حل تمرین1-11 فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی مدرس فرهومند

آموزشی
حل تمرین1-11 فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی مدرس فرهومند

تمرین5 تمرینات دوره ای فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی مدرس افسون فرهومند

آموزشی
تمرین5 تمرینات دوره ای فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی مدرس افسون فرهومند

تحلیل نمودار فیزیک دوازدهم تست کنکور

آموزشی
بررسی یه تست از کنکور خارج از کشور از مبحث نمودار سرعت زمان وقتی یه نمودار می‌بینید اولین گام نگاه کردن به محور ها هست، باید بدونید نمودار مکان_زمان، س...

تدریس فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی (جلسه سوم قسمت ب)

آموزشی
تدریس فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی (جلسه سوم قسمت ب) حل تمرینات کتاب مرتبط با مطالب تدریس شده در جلسات اول و دوم

تست فیزیک دوازدهم - شتاب از روی نمودار سرعت-زمان

آموزشی
تست فیزیک دوازدهم - شتاب از روی نمودار سرعت-زمان

فیزیک دوازدهم - فصل1 - تمرین 1-6 صفجه 14 کتاب درسی

آموزشی
فیزیک دوازدهم - فصل1 - تمرین 1-6 صفجه 14 کتاب درسی

تدریس فیزیک دوازدهم فصل اول جلسه۵ ویژه کنکور

آموزشی
در جلسه ۵ از مجموعه ویدیوهای دوره کنکور مهندس خارکن به حل تست های مختلف از مباحث توضیح داده شده در جلسات قبل می پردازیم. این مجموعه ویدیوها متشکل از ویدیوهای...

تحلیل نمودار مکان زمان فیزیک دوازدهم

آموزشی
نمونه سوال مبحث نمودار مکان زمان یه نکته خیلی مهم از نمودار مکان زمان مونده بود که اینجا آوردم. یه نمونه سوال براتون حل کردم و یه سوال نهایی گذاشتم که شما خو...

بررسی فیزیک دوازدهم - فصل 1 - پرسش1-6 صفحه 12 کتاب درسی دوازدهم تجربی

آموزشی
بررسی فیزیک دوازدهم - فصل 1 - پرسش1-6 صفحه 12 کتاب درسی دوازدهم تجربی

بررسی فیزیک دوازدهم - فصل 1 - بررسی مثال 6 صفحه 8 کتاب درسی

آموزشی
بررسی فیزیک دوازدهم - فصل 1 - بررسی مثال 6 صفحه 8 کتاب درسی

فیزیک دوازدهم تجربی فصل اول شتاب متوسط و شتاب لحظه ای قسمت دوم

آموزشی
فیزیک دوازدهم تجربی فصل اول شتاب متوسط شتاب لحظه ای قسمت دوم ۱۵ مهر۱۴۰۰

فیزیک دوازدهم تجربی فصل اول شتاب متوسط و شتاب لحظه ای قسمت اول

آموزشی
فیزیک دوازدهم تجربی فصل اول شتاب متوسط شتاب لحظه ای قسمت اول ۱۵ مهر ۱۴۰۰

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X کلیپ جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)